Hàng ngàn quả trứng nở bằng nhiệt của mặt trời

Video
Hàng ngàn quả trứng thải loại bị đổ bỏ ngoài tự nhiên đã nở thành những chú gà con bằng nhiệt của mặt trời.
Xem thêm