DMCA.com Protection Status

Hàng nghìn con cá trê ngoi lên mặt hồ Núi Sập

Video
Đàn cá trê được du khách phóng sanh trong Thiền viện Trúc Lâm, huyện Thoại Sơn từ năm 2017, mỗi con nặng hơn 2 kg và rất thân thiện với con người.