Hàng nghìn người đội nắng tiễn biệt ông John McCain

Video
Giữa trời nắng nóng, hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ liền để tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain ở bang Arizona, Mỹ.