Hàng nghìn robot phối hợp đóng gói đơn hàng

Video
65.000 đơn hàng mua sắm trực tuyến được xử lý mỗi tuần bởi robot bên trong cơ sở đóng gói hàng tạp phẩm rộng hơn sân bóng đá của Anh.