Hàng rào điện ngăn voi rừng đầu tiên của Việt Nam

Video
Từ tháng 7/2017, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã xây dựng một hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 50 km và đưa vào vận hành.