Hàng trăm học sinh tiễn đưa PGS Văn Như Cương

Video
Đến tiễn đưa thầy giáo sáng 12/10, nhiều học sinh của PGS Văn Như Cương tâm sự thầy ra đi là mất mát lớn cho nhiều thế hệ học trò.