Hàng trăm học viên cai nghiện hò hét trên quốc lộ ở Tiền Giang

Video
Sau khi tấn công cán bộ trung tâm cai nghiện, gần 200 học viên hò hét phá cửa rồi tràn ra Quốc lộ 1 đi nghênh ngang.