Hàng trăm ngôi nhà ở Đắk Lắk bị gió lốc cuốn tốc mái

Video
Gió lốc làm sập, cuốn tốc mái hàng trăm nhà dân và làm ảnh hưởng đến nhiều cây trồng ở Đắk Lắk, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.