Hàng trăm người đến xem, cúng vái bông hoa lạ ở Kiên Giang

Video
Thấy cây hoa lạ mọc gần nhà, ông Danh Tóc ở huyện Châu Thành Kiên Giang xây gạch bao quanh, lập bàn thờ thắp nhang.