Hàng trăm người đua nhau bắt cá to dưới đập hồ Trị An

Video
Ngày 27/10, sau khi thủy điện trị An (Đồng Nai) ngưng xả lũ, hàng trăm người đổ xô xuống chân đập tràn để bắt nhiều cá to đến hàng chục kg như: tràu hoa, tra dầu, lăng, leo...

VIDEO MỚI NHẤT