Hàng trăm người gia cố đoạn bờ bao bị vỡ

Video
Hơn 200 người dùng bao cát gia cố 30 mét bờ bao bị vỡ trên đường Mễ Cốc, nhằm kịp đối phó với đợt triều cường đạt đỉnh chiều nay.