DMCA.com Protection Status

Hàng trăm người lội đầm bắt cá cầu may

Video
Gần 400 người mang theo ngư cụ xuống đầm Vực (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tham gia Lễ hội đánh cá Đồng Hoa vào sáng 27/5.