Hàng trăm tấn ngao chết trắng bãi ở Quảng Ninh

Video
Chỉ trong vòng 12 tiếng, 300 tấn ngao sắp đến mùa thu hoạch trồi lên bờ chết trắng, ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.