Hàng trăm tấn tỏi nguy cơ đổ bỏ tại Khánh Hòa

Video
Dưới tác động của rất nhiều yếu tố, hàng trăm tấn tỏi đã thu hoạch tại Khánh Hòa phải xếp xó và nguy cơ bỏ đi vì không tìm được đầu ra.