Hàng triệu người Trung Quốc không được đi máy bay vì điểm uy tín thấp

Video
Nhiều công dân Trung Quốc mất các quyền cơ bản như tự do đi lại hay học hành sau khi bị chính phủ chấm điểm uy tín thấp.