Hàng vạn cử nhân sư phạm ra trường thất nghiệp

Video
Việc nhiều trường sư phạm phải tuyển sinh viên với điểm đầu vào chỉ 9 – 10 điểm cho 3 môn cùng với tình trạng hàng vạn cử nhân sư phạm đang thất nghiệp khiến không ít người lo lắng cho nền giáo dục nước nhà.

VIDEO MỚI NHẤT