Hành động đẹp: Tài xế nhặt vật cản kích thước lớn trên cầu Thăng Long

Video
Tài xế dừng xe ở làn khẩn cấp, sau đó đưa vật cản có kích thước khá lớn ra khỏi đường.