Hành lang đường sắt trở thành vườn rau ở Hà Nội

Video
Nhiều người ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) tận dụng những phần đất trống sát bên đường ray trồng đủ các loại rau màu.

VIDEO MỚI NHẤT