10 tàu hộ tống hàng đầu thế giới

Người lính
Có kích thước nhỏ và khả năng cơ động cao, tàu hộ tống đóng vai trò quan trọng trong lực lượng hải quân của nhiều quốc gia.