12 vệ sĩ chạy bộ quanh xe bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Người lính
Nhiều người đã không khỏi thắc mắc việc 12 vệ sĩ chạy bộ bên cạnh chiếc xe bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thay vì ngồi trên xe. Vậy thì tại sao?