17 năm Trung Quốc xây hầm hạt nhân tuyệt mật

Người lính
Cơ sở hạt nhân tuyệt mật 816 nằm sâu trong một ngọn núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc được 60.000 binh lính bí mật xây dựng suốt 17 năm.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT