5 vũ khí uy lực nhất của thủy quân lục chiến Mỹ

Người lính
Là lực lượng sẵn sàng triển khai đi khắp thế giới, thủy quân lục chiến Mỹ sở hữu nhiều khí tài hiện đại để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.
Xem thêm