Ai Cập đưa căn cứ quân sự lớn nhất ở Biển Đỏ vào hoạt động

Người lính
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Sisi đã quyết định đưa căn cứ quân sự lớn nhất từng được xây dựng trên bờ Biển Đỏ vào hoạt động giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông.
Xem thêm