AK-12, đỉnh cao của loại súng trường huyền thoại

Người lính
Siêu súng trường tấn công mới AK-12 được coi là đỉnh cao của huyền thoại AK. Loại súng này sẽ được chọn để trang bị cho người lính tương lai của quân đội Nga.
Xem thêm