Al-Mahavir – Đội quân tóc dài lừng danh của Syria

Người lính
Al-Mahavir là một trong những tiểu đoàn chủ yếu gồm các nữ binh sĩ Syria. Tất cả họ đều có chung tinh thần chiến đấu chống khủng bố để bảo vệ đất nước.
Xem thêm