Ấn Độ công nhận quyền bình đẳng cho phụ nữ trong quân đội

Người lính
Việc công nhận quyền bình đẳng cho phụ nữ trong quân đội Ấn Độ là một điều rất ý nghĩa đối với các nữ sĩ quan và những người mong muốn gia nhập lực lượng.

VIDEO MỚI NHẤT