Ấn Độ phóng tên lửa đất-đối-không giữa căng thẳng với Pakistan

Người lính
Ấn Độ vừa phóng thử thành công tên lửa đất-đối-không phản ứng nhanh (QRSAM) tại Odisha trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng với Pakistan.
Xem thêm