Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm trung Nirbhay

Người lính
Phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình tầm trung Nirbhay có khả năng bắt đầu thử nghiệm vào năm 2021. Hải quân Ấn Độ đang yêu cầu Nirbhay có tầm bắn ít nhất 1.500 km; phạm vi báo cáo hiện tại của nó là 1.000 km.
Xem thêm