Anh - Mỹ tập trận chiến binh tự động trên biển

Người lính
Hải quân Anh- Mỹ tổ chức cuộc tập trận quy mô huy động nhiều thiết bị không người lái và robot.
Xem thêm