Arab Saudi bắn hạ tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô

Người lính
Arab Saudi đánh chặn thành công 7 tên lửa được phóng bởi phiến quân Houthi ở Yemen.

VIDEO MỚI NHẤT