Bài tập thể lực giúp thủy quân lục chiến Mỹ tăng cường sức chiến đấu

Người lính
Sức mạnh thể chất là nền tảng cho chiến đấu, bởi vậy lính thủy quân lục chiến Mỹ không thể thiếu những bài tập thể lực nghiêm ngặt để cải thiện sức bền.

VIDEO MỚI NHẤT