Bản tin kêu gọi cả nước bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979

Người lính
Sáng 5/3/1979, chương trình phát thanh 90 phút của Đài TNVN phát bản tin đặc biệt kêu gọi toàn quân, toàn dân nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc.