Bên trong căn cứ quân sự Northern Clover của Nga tại Bắc Cực

Người lính
Nhiệm vụ chính của lực lượng quân sự mà Nga triển khai tại Bắc Cực sẽ là ngăn chặn việc sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Nga.

VIDEO MỚI NHẤT