Bên trong hầm sản xuất hạt nhân tuyệt mật của Trung Quốc

Người lính
Trung Quốc tiết lộ hầm quân sự bí mật nằm sâu trong lòng núi Trùng Khánh, Phù Lăng, được xây để làm nơi sản xuất plutonium và thuốc nổ thời Chiến tranh Lạnh.
Xem thêm