Bên trong khu huấn luyện thủy thủ tàu ngầm Kilo ở Cam Ranh

Người lính
Những người lính của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phải tuân thủ chế độ luyện tập thể lực rất khắc nghiệt, liên tục với cường độ cao để đảm bảo nhiệm vụ.