Bên trong 'lò luyện' những chiến binh xuất quỷ nhập thần

Người lính
Những chiến sĩ đặc công ngày đêm khổ luyện để sẵn sàng chiến đấu, tiếp nối truyền thống hào hùng của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đã đi vào huyền thoại với lối đánh thủy chiến truyền thống và độc đáo.
Xem thêm