Bí mật công nghệ đằng sau những chiến binh không người lái

Người lính
Những chiến binh không người lái - Là những kẻ luôn rình rập trên chiến trường hiện đại, kẻ địch sẽ không bao giờ biết đang bị theo dõi cho đến khi mọi thứ quá muộn.