Binh sĩ Israel bắn nhầm máy bay nông nghiệp vì tưởng là chiến đấu cơ Syria

Người lính
Các binh sĩ Israel đã bắn trúng một chiếc máy bay nông nghiệp nhỏ sau khi nhầm phi cơ này là máy bay địch xâm phạm vùng trời Cao nguyên Golan.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT