Binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt

Người lính
Các cuộc tập trận bắn đạn thật giúp binh sĩ Mỹ làm quen với các loại vũ khí đa dạng và nâng cao năng lực chiến đấu trong mọi tình huống.