Binh sĩ Mỹ tuần tra, đảm bảo an ninh ở Afghanistan

Người lính
Dù đã rút gần hết binh sĩ khỏi Afghanistan, Mỹ vẫn duy trì một lực lượng nhỏ để tham gia tuần tra và đảm bảo an ninh tại đây.

VIDEO MỚI NHẤT