DMCA.com Protection Status

Binh sĩ Trung Quốc tập duyệt binh quốc khánh

Người lính
Khoảng 15.000 binh sĩ tập đội ngũ ở Bắc Kinh ngày 25/9 để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.

VIDEO MỚI NHẤT