Bộ đội di dời hơn 100 căn nhà sàn giúp người dân Gia Lai

Người lính
Thực hiện chương trình chỉnh trang nông thôn mới, 73 chiến sĩ Quân đoàn 3 cùng người dân di dời, sắp xếp 115 ngôi nhà ở huyện Phú Thiện.