Bom phá boong ke từ máy bay Nga hủy diệt khủng bố Syria

Người lính
Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã chủ yếu sử dụng các loại bom phá boong-ke để hủy diệt hệ thống căn cứ ngầm được phiến quân Syria sử dụng làm thành trì cố thủ.