Bốn thành phần chủ chốt trên tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên

Người lính
Giới chuyên gia nhận định Triều Tiên đã đạt nhiều bước tiến lớn thể hiện trong tên lửa Hwasong-14 phóng thử hôm 28/7.
Xem thêm