Các cơ sở dầu khí Arab Saudi trong tầm tên lửa Iran

Người lính
Nhiều nhà máy dầu khí trọng yếu của Arab Saudi có thể trở thành mục tiêu cho tên lửa Iran nếu xung đột nổ ra, chuyên gia cảnh báo.

VIDEO MỚI NHẤT