Các cuộc thử nghiệm tên lửa Spartan và Sprint của dự án Safeguard

Người lính
Safeguard được Mỹ phát triển để đối phó với tên lửa đạn đạo Liên Xô, nhưng chỉ vận hành chưa được một ngày trước khi bị đóng cửa.

VIDEO MỚI NHẤT