Các đội bay biểu diễn nổi tiếng thế giới xuất hiện trên bầu trời Tứ Xuyên

Người lính
Sáu đội bay biểu diễn nổi tiếng thế giới đã tham gia Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế đang diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Xem thêm