Các máy bay chiến đấu Tornado của Anh tại chiến dịch không kích Syria

Người lính
Các máy bay chiến đấu Tornado của Anh tham gia chiến dịch không kích Syria

VIDEO MỚI NHẤT