Cảm giác tuyệt vời khi bay tạo đội hình cùng tiêm kích F-22

Người lính
F-22 Raptor là một thành phần quan trọng trong các nhiệm vụ không kích của Mỹ và rất nhiều người mơ ước được bay trên chiếc tiêm kích hàng đầu này.