Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

Người lính
Stalin là lãnh đạo tối cao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức. Thời kỳ đó, ông có một boong-ke kiên cố bí mật nằm ở Samara.

VIDEO MỚI NHẤT